Anúncio Środki trwałe w firmie - darmowe szkolenie

Środki trwałe w firmie - darmowe szkolenie

Nenhuma imagem disponível
Środki Trwałe: nieograniczona liczba środków trwałych, zawiera mienie trwały także wartości niematerialne i prawne, obsługa metod: liniowej, jednorazowej i degresywnej również bez amortyzacji, typy amortyzacji: miesięczna, kwartalna albo roczna, automatyczne księgowanie do Księgi Przychodów, obsługa ulepszeń, zmniejszeń i przerw w wyliczeniach; modernizacja umorzeń, opcja likwidacji wprowadzonego środka trwałego, opcja edycji wprowadzonych środków trwałych, a także w razie potrzeby ich usunięcia, wydruk dokumentów: OT, LT, również korekty roczne, limity 150 tyś. PLN wartości samochodu osobowego, 2. Wyposażenie: możliwość wprowadzania wyposażenia, odsłona wybranych elementów wyposażenia, a również opcja ich usunięcia, wydruk ewidencji wyposażenia i opcja jej zapisu do pliku PDF, wyszukiwarka elementów wyposażenia znajdujących się na liście, rozbudowane opcje widoku listy wyposażenia – filtry, grupowanie, sortowanie, opcja likwidacji wprowadzonego wyposażenia 3. Odpisy amortyzacyjne, plany, prognozy: pozwala na ujęcie amortyzacji w aspekcie podatkowym, dokonywanie korekt podatku VAT na rzecz środków trwałych w zależności od metody amortyzacji, prognozuje termin zakończenia amortyzacji, pozostałą kwotę dodatkowo kwota rat, obsługa współczynników amortyzacji, wydruk planu amortyzacyjnego, opcje widoku umożliwiające wyświetlenie planu amortyzacyjnego w ujęciu miesięcznym, kwartalnym i rocznym 4. Definiowanie własnych parametrów majątku trwałego: opcje filtrowania i grupowania środków trwałych, wybór grupy do której przynależeć będzie wprowadzany wnętrze trwały.

Oferta:

Contato: Jeremiasz, Leszno, tel. 6163455683, email: ljeremiasz-h1580@tlen.pl
Data adicionada: 10-07-2019