Anúncio Potrzebny adwokat od RODO

Potrzebny adwokat od RODO

Nenhuma imagem disponível
Witam, potrzebny adwokat do naszej kancelarii znający się na RODO. My Posiadamy wieloletnie doświadczenie w obszarze spraw karnych, w których występuje jako obrońca podejrzanych i oskarżonych czyli jako pełnomocnik pokrzywdzonych i oskarżycieli posiłkowych. Praktyka wielu spraw karnych pokazuje, że użytkowanie z pomocy adwokata uprzednio w początkowej fazie postępowania karnego może mieć główne znaczenie na rzecz końcowego wyniku sprawy. Prowadzone w toku śledztwa czyli dochodzenia czynności dowodowe, w jaki sposób np. przesłuchania podejrzanych, pokrzywdzonych, świadków, konfrontacje innymi słowy okazania stanowią dla sądu podstawę wyroku razem z innymi dowodami, które później przeprowadzane są na rozprawie. Dlatego wszelkie zaniedbania i zaniechania w korzystaniu ze swoich praw na wczesnym etapie postępowania karnego mogą nieodwracalnie wpłynąć na znaczenia końcowego rozstrzygnięcia sprawy. Udział adwokata w czynnościach dowodowych prowadzonych również przez organy ścigania, jakże i sądy służy zapewnieniu prawidłowej realizacji uprawnień osób będących stronami postępowania karnego.

Oferta:

Contato: Gracjan, Jaworzno, tel. 5460134090, email: gracjan.200@gazeta.pl
Data adicionada: 11-06-2019