Anúncio Ceny transferowe - jak prowadzić w firmie

Ceny transferowe - jak prowadzić w firmie

Nenhuma imagem disponível
Omawiane operacje według rodzajów aktywności opatrzone są komentarzem w obszarze uzasadnienia sposobu ewidencji poszczególnych operacji, wyceny aktywów i pasywów, przychodów i kosztów także ewidencji w księgach pomocniczych prowadzonych do niektórych kont księgi głównej. W celu ułatwienia pracy księgowego autor sporządził wnikliwy lista operacji księgowych w ujęciu alfabetycznym, w którym podano adres każdej operacji w tabelach wzorów księgowań i numerów operacji.

Oferta:

Contato: Agata, Dębica, tel. 6716413729, email: agata.e1528@poczta.pl
Data adicionada: 21-07-2019